вівторок, 30 жовтня 2018 р.

Сьогодні спілкувалися з колегами в Рівненській українській гімназії про створення та ведення блогу. Для учителя ХХІ століття важливо донести свої думки не тільки до учнів але й до громадськості.

пʼятниця, 2 березня 2018 р.

Програмування на Python

Короткі замітки для програмування на Python:
Перевірка на введення цілого числа:
x=input()
try:
x=int(x)
print("Дякуємо. Ви ввели число!")
except ValueError:
print("Для коректної роботи програми потрібно ввести число")
Створення вікна:
from tkinter import *
root = Tk()
root.title("Графічна програма на Python")
root.geometry("400x300")
root.mainloop()
Установка PYQt на Линукс:
sudo apt-get install python-qt4
Приклади програм PYQt:
/usr/share/doc/python-qt4-doc/examples

пʼятниця, 10 березня 2017 р.

Календарне плануванняІнформатика як навчальний предмет – це педагогічно адаптована і предметно специфікована система знань: навчальним об'єктом якої є предмет інформатики як наукової дисципліни; предметом – результат дидактичного опрацювання наукових знань, які належать до навчального об'єкта, відповідно до цілей навчання.
Цілі навчання інформатики в середніх навчальних закладах окреслені в Державному освітньому стандарті з освітньої галузі «Інформатика».
Основною метою предмета «Інформатика» є:
1) сформувати знання, уміння і навички, необхідні дня раціонального використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням,
2) ознайомити учнів із роллю нових інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, з перспективами розвитку комп'ютерної техніки,
3) започаткувати основи інформаційної культури учнів.
Зміст курсу інформатики включає сукупність двох взаємопов'язаних компонентів теоретичного і практичного. Теоретична частина курсу спрямована на формування в учнів основ інформаційної культури, навичок аналізу і формалізації предметних задач. Необхідність вироблення практичних навичок і умінь роботи на комп'ютері передбачає значне підвищення питомої ваги практичних занять (порівняно з іншими предметами) у загальній структурі курсу надаючи курсу інформатики специфічні риси, які відрізняють його від інших предметів.
Розвивальна мета реалізується у процесі оволодіння учнями досвідом творчості пошукової діяльності, усвідомлення явищ оточуючої дійсності, їх подібності та відмінності. Передбачається розвиток в учнів:
• логічного мислення та інтуїції, просторової уяви,
• умінь перенесення знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності,
• інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних видів пам'яті – слухової й зорової, оперативної та довгострокової уваги – довільної та мимовільної, уяви тощо),
• готовності до опанування та використання нової комп'ютерної техніки та нового програмного забезпечення.
• готовності до подальшої самоосвіти в галузі інформаційних і технологій.
Практична мета шкільного курсу інформатики – внести вклад у трудову і технологічну підготовку учнів тобто забезпечити їх тими знаннями, вміннями і навичками які є складовими підготовки до трудової діяльності після закінчення школи. Це означає, що шкільний курс інформатики повинен не лише знайомити з основними поняттями інформатики, а й бути практично орієнтованим – навчати школяра компетентної роботи на комп'ютері і використання засобів нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Завдання курсу інформатики
• ознайомити учнів з такими поняттями як система, інформація, модель, алгоритм, їх роллю у формуванні сучасної інформаційної картини світу,
• розкрити загальні закономірності інформаційних процесів у природі суспільстві, технічних системах, навчити учнів будувати алгоритми складності та записувати їх мовою програмування,
• ознайомиш учнів з принципами формалізації суджень, структурування інформації, сформувати вміння будувати інформаційні моделі об'єктів і систем, які вивчаються,
• розвивати синтетичне і аналітичне мислення,
• сформувати вміння організовувати пошук інформації, яка необхідна для розв'язування поставленої задачі, за допомогою фіксованого набору засобів,
• сформувати навички пошуку опрацювання, зберігання, передавання інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій для розв'язування навчальних задач і для майбутньої професійної діяльності, 
• сформувати потребу використання засобів комп'ютерної техніки, тобто сформувати звичку своєчасно вдаватися до використання комп'ютера під час розв'язування задач з будь-якої предметної галузі, яка базується на свідомому володінні інформаційними технологіями і технічних навичках використання комп'ютера.

середа, 1 березня 2017 р.

Мій автопортрет


Автопортрет «Я – педагог і особистість»

Я, Кондратюк Богдан Олексійович, останні 8 років працюю вчителем Бущанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.

У 2008 році закінчив Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «викладач історії».
У 2011 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за  спеціальністю «Викладач інформатики. Налаштування компютерних мереж».
У 2015 році закінчив ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Керівник навчального закладу».
У 2015 році був учасником Програми міжнародного співробітництва  «Проектний менеджмент».
Обрав для себе викладання інформаційних технологій і програмування не випадково. Творчий потяг до даного напряму відчув ще зі шкільної парти. Інформатика – гнучка і креативна дисципліна, що приваблює широкими можливостями реалізації проектів у різних сферах людської діяльності. Водночас ІТ – найбільш динамічний предмет шкільного курсу, що постійно розвивається й оновлюється. Тому вчитель, який зупиняється у розвитку, втрачає здатність викладати інформатику.
Мені приємно, що не зважаючи на недостатню наповнюваність (в середньому 9 учнів у кожному класі), мої вихованці посідають призові місця у районному етапі олімпіади, демонструють хороші результати на обласних етапах змагань з інформатики, вживаються в роль аніматорів, художників, веб-дизайнерів, режисерів, захищаючи честь школи у конкурсі «Електронного малюнка та веб-сторінки».

Вважаю, що найкращий спосіб вивчати інформатику – це якомога більша кількість проектів, які учень повинен реалізувати з «білого аркуша» та нестандартний підхід до викладання предмету. Тому я не практикую у своїй викладацькій діяльності слів «вивчити», «прочитати». Натомість пропоную учням «виправити помилку в програмі», «завершити виконання проекту».